РАСПИСАН, ПЕТИ ПО РЕДУ, КОНКУРС „СТВАРАМО ЗАЈЕДНО“, ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕШколска управа Крагујевац и Центар за образовање Крагујевац, расписују, пети по реду, конкурс под називом „Стварамо заједно“, за избор најбољих примера добре праксе. У наставку погледајте детаље конкурса...

HomeЦентар за стручно усавршавањеКонкурси

РАСПИСАН, ПЕТИ ПО РЕДУ, КОНКУРС „СТВАРАМО ЗАЈЕДНО“, ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ

Школска управа Крагујевац и Центар за образовање Крагујевац, расписују, пети по реду, конкурс под називом „Стварамо заједно“, за избор најбољих примера добре праксе. У наставку погледајте детаље конкурса...

Школска управа у Крагујевцу и Центар за образовање Крагујевац расписују, пети по реду, конкурс под називом „Стварамо заједно“, за избор најбољих примера добре праксе.

Циљ конкурса „Стварамо заједно 5” је приказивање и размена искустава, идејā, оснаживање креативности. Фокус се ставља и на развој међупредметних компетенција, интегративне наставе, тимског рада и заједништва у стварању. И ове године акценат је на примерима добре праксе насталих применом савремених методā, техникā учењā и техникā оцењивањā а они укључују пројектну и тематску наставу, часове редовне наставе, угледне и огледне часове, радионице, ваннаставне и слободне активности, примере рада са ученицима који се образују по ИОП-у као и несвакидашње примере развијања различитих компетенција ученика и наставника.

            Јубиларних пет година заједничког стварања проширујемо активностима које подразумевају развијање позитивних вредности и унапређење сарадње и комуникације између ученика, родитеља и наставника.

Услови конкурса:

  • Право учешћа имају све школе и предшколске установе са територије Шумадијског управног округа.
  • На конкурс се могу пријавити појединци, тимови и школе.

Пријава је у слободној форми и подразумева кратак опис активности у писаној форми (ворд) и ПП презентацију. Пријаве („Word“ и „PPT“) се шаљу на мејл stvaramozajedno@gmail.com .

Свe радове ће  прегледати стручни жири.

Рок за достављање радова је 22. јануар 2024. године.

Изабрани радови ће бити представљени на акредитованом стручном скупу, који ће уследити након објављивања резултата конкурса.

Обавештење о месту, датуму и времену јавног представљања (акредитованог стручног скупа) изабраних радова са конкурса, биће благовремено саопштено.

С поштовањем,

Организациони тим Конкурса за избор најбољих примера добре праксе „Стварамо заједно5“.

Позив можете преузети ОВДЕ.