Реализована прва радионица пилот професионалне заједнице учења у оквиру Еразмус + пројекта мобилности Центра

HomeЦентар за стручно усавршавање

Реализована прва радионица пилот професионалне заједнице учења у оквиру Еразмус + пројекта мобилности Центра

У петак, 25. марта 2022. године, реализована је прва радионица „пилот“ професионалне заједнице учења запослених у ПУ „Нада Наумовић“ и ПУ „Ђурђевдан“, у оквиру Еразмус + пројекта Центра за образовање Крагујевац, под називом „Успешна професионална заједница учења као носилац промене у предшколско установи и школи“.

У петак, 25. марта 2022. године, реализована је прва радионица „пилот“ професионалне заједнице учења запослених у ПУ „Нада Наумовић“ и ПУ „Ђурђевдан“, у оквиру Еразмус + пројекта Центра за образовање Крагујевац, под називом „Успешна професионална заједница учења као носилац промене у предшколскоj установи и школи“. Пилот професионалну заједницу учења (ПЗУ) чини група високо мотивисаних васпитача, стручних сарадника и директора двеју предшколских установа града Крагујевца (укупно 22 учесника). Ова оформљена заједница (ПЗУ) ће проћи кроз још једну радионицу на којој ће стећи конкретна знања и вештине неопходне за квалитетно функционисање заједнице. Након прве две уводне радионице биће организовано и неколико састанака ПЗУ на којима ће чланови ове заједнице разматрати досадашњу праксу, решавати тренутне изазове у пракси, промишљати о резултатима и ефектима њиховог рада са децом и, на основу тога, даље унапређивати праксу рада са децом и исходе рада.

Професионалне заједнице учења представљају заједнице континуираног преиспитивања и унапређивања, а активности које спроводе овакве аједнице доприносе повећању и унапређивавању професионалне ефективности свих чланова предшколске установе у корист деце.

Циљ оформљене заједнице (ПЗУ), која обухвата запослене двеју предшколских установа је да се оснажи комуникација и сарадња међу запосленима, да се креира мрежа подршке на локалу, као и да се подстакне осећај заједништва и дељене одговорности за васпитање и подучавање све деце. Унутар заједнице сви чланови ће имати прилику да слободно изразе своје мишљење, траже помоћ од осталих чланова и поделе своја искуства са осталим члановима заједнице, чиме сваки појединац унутар заједнице добија могућност да задовољи своје професионалне потребе.

У наредном периоду, стручни сарадници Центра ће организовати и радионице за запослене у основним школама, али и наставити са радом са већ оформљеном групом представника предшколских установа.

ОЈ Центар за стручно усавршавање, Центра за образовање Крагујевац овај пројекат реализује од 2019. године и у протеклом периоду стручни сарадници Центра су имали прилику да посматрају рад партнерских установа и професионалне заједнице учења које већ годинама успешно раде и напредују. Партнери на пројекту су вртић „Кркине Лучке“ из Страже у Словенији и Пучко отворено училиште „Корак по корак“ из Загреба, у Хрватској.

О активностима Центра на тему професионалних заједница учења можете погледати и репортаже доступне на РТК – линк, али и на сајту Центра за образовање Крагујевац.