У августу месецу одржано 15 семинара у организацији Центра за запослене у крагујевачким школама

HomeЦентар за стручно усавршавање

У августу месецу одржано 15 семинара у организацији Центра за запослене у крагујевачким школама

Центар за образовање

  1. августа 2023. године, у Основној школи „Ђура Јакшић“, у Крагујевцу, одржан је семинар, под називом „Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика“, каталошки број 713.

Семинар је одржан за наставно особље ове школе.

Педагошко друштво Србије је подржало акредитацију овог семинара, а аутори и реализатори су Биљана Радосављевић и Ирена Мучибабић, из Београда.

Истог дана, одржан је семинар у Основној школи „Милутин и Драгиња Тодоровић“ за наставни кадар ове школе, под називом „Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације“, каталошки број 71.

Акредитацију овог семинара је институционално подржао Центар за стручно усавршавање Кикинда, а аутори и реализатори семинара су Бранка Граховац и Марија Белензада.

  1. августа 2023. године, у Другој крагујевачкој гимназији, за наставнике ове школе, реализован је семинар, под називом „Од самовредновања до екстерног вредновања“, каталошки број 647.

Акредитацију овог семинара је подржао Регионални центар за професионалин развој запослених у образовању Ужице, а аутори и реализатори су Александра Милошевић и Данијела Негројевић.

У Првој крагујевачкој гимназији, за наставнике ове школе, 23. и 24. августа 2023. године, одржан је семинар „Умеће комуникације 1 – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама“, каталошки број 10.

Акредитацију овог семинара је подржало удружење „Тим психокод“, а аутори и реализатори семинара су Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић.

  1. августа 2023. године, у Средњој стручној школи, одржан је семинар за наставно особље ове школе, под називом „Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената“, каталошки број 67.

Акредитацију овог семинара је институционално подржао Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, а аутор и реализатор семинара је Стеван Станојевић.

Истог дана, у Основној школи „Прота Стеван Поповић“, у Чумићу, одржан је семинар за наставно особље ове школе, под називом „Музеј школе у свим облицима наставе и слободним активностима“, каталошки број 1130.

Аутори и реализатори овог семинара су Милош Пекић, Реља Пекић, Влада Вучинић и Мања Милиновић, из Београда.

  1. и 25. августа 2023. године, у Медицинској школи са домом ученика „Сестре Нинковић“, у Крагујевцу, одржан је семинар за наставнике ове школе, под називом „Међупредметним компетенцијама до функционалног знања“, каталошки број 596.

Аутори реализатори семинара су Бранислава Ивковић и Александра Бакрач, из Бечеја.

  1. августа 2023. године, одржана су два семинара у две крагујевачке основне школе.

У Основној школи „19. октобар“, у Маршићу, за наставнике ове школе, одржан је семинар „Унапређивање наставничке праксе на основу резултата самовредновања наставе и учења“, каталошки број 755.

У Основној школи „Свети Сава“, одржан је семинар за наставнике ове школе, под називом „Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња“, каталошки број 157.

Акредитацију овог семинара институционално је подржао Центар за стручно усавршавање Чачак, а реализатори су Милорад Дашић и Ненад Гугл, из Београда.

  1. августа 2023. године, у Основној школи „Трећи крагујевачки батаљон“, за наставни кадар ове школе, одржан је семинар, под називом „Утицај редефинисаног концепта писмености у 21. веку на промене у систему образовања“, каталошки број 764.

Аутори и реализатори овог семинара су др Ненад Миладиновић и Неда Богојевић Прековић, из Крагујевца.

  1. августа 2023. године, одржана су три семинара у крагујевачким школама.

У Основној школи „Драгиша Михаиловић“, одржан је семинар за наставни кадар ове школе, под називом „Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима“, каталошки број 18.

Аутори и реализатори семинара су Биљана Лајовић и Фарида Басиони-Стаменић, из Београда.

Истог дана, одржан је семинар за наставни кадар Основне школе „Јулијана Ћатић“, у просторијама ове школе у Страгарима, под називом „Модели комуникације и сарадње у функцији изградње безбедног школског окружења“, каталошки број 102.

Аутори и реализатори семинара су Биљана Радовић и Златица Јовић.

Такође, истог дана је одржан семинар у Основној школи „Мирко Јовановић“, за наставно особље ове школе, под називом „Језик кости нема, али кости ломи – развијање говорне културе код ученика“, каталошки број 463.

Акредитацију овог семинара је институционално подржао Центар за стручно усавршавање Шабац, а реализатори су биле колегинице Зорица Михајловић и Јелена Антић.

Користимо прилику да се захвалимо руководстима наведених школа на помоћи у организацији, као и стручним сарадницима и координаторима тимова за професионални развој установа. Без њихове помоћи, реализација ових семинара не би била могућа.