У суботу, 28. маја 2022. године, реализована два семинара за крагујевачке наставнике

HomeЦентар за стручно усавршавање

У суботу, 28. маја 2022. године, реализована два семинара за крагујевачке наставнике

Центар за образовање Крагујевац

У суботу, 28. маја 2022. године, у просторијама Школе са домом за ученике оштећеног слуха, у организацији Центра за образовање Крагујевац, реализован је семинар, под називом „Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма“, каталошки број 191.

Овај семинар био је намењен наставном кадру наведене школе, а аутори и реализатори су Светлана Теодоровић и Драгана Станисављевић, које су дошле из ШОСО „Милан Петровић“, из Новог Сада, а ова школа је и институционално подржала акредитацију овог семинара.

Истог дана, у просторијама Основне школе „Доситеј Обрадовић“, у Ердечу, реализован је семинар за наставнике ове школе, под називом „Мој час – учење за трећи миленијум“, каталошки број 489. Аутори и реализатори овог семинара су Марина Павловић и Наташа Турунташ из Чачка.

Користимо прилику да се захвалимо наведеним школама на великој помоћи у организацији ових семинара.