VI ЗИМСКА ШКОЛА ФИЗИКЕ –  НАША ПЛАНЕТА И МИУ току трајања школе, учесници су, кроз тимске активности које су усмерене на развој критичког мишљења, имали прилику да се овом фундаменталном науком баве на модеран начин, истраживањем, решавањем кодираних проблемских задатака и реализацијом реалних и виртуелних експеримената.

HomeНаучни клуб

VI ЗИМСКА ШКОЛА ФИЗИКЕ – НАША ПЛАНЕТА И МИ

У току трајања школе, учесници су, кроз тимске активности које су усмерене на развој критичког мишљења, имали прилику да се овом фундаменталном науком баве на модеран начин, истраживањем, решавањем кодираних проблемских задатака и реализацијом реалних и виртуелних експеримената.

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у периоду 09-12.01.2024.године, активности у оквиру пројекта „VI ЗИМСКА ШКОЛА ФИЗИКЕ –

НАША ПЛАНЕТА И МИ“,који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Годишњи програм рада Научног клуба. Активности су реализоване у Првој крагујевачкој гимназији и Институту за физику ПМФ-а у Крагујевцу, за 17 ученика из 6 основних школа.

У току трајања школе, учесници су, кроз тимске активности које су усмерене на развој критичког мишљења, имали прилику да се овом фундаменталном науком баве на модеран начин, истраживањем, решавањем кодираних проблемских задатака и реализацијом реалних и виртуелних експеримената.

Обзирoм на петогодишње позитивно искуство, у оквиру ове школе ученици су активно учествовали у 5 потпуно нових радионица, за време взимског распуста, за које смо мисаоне активности подигли на виши ниво при решавању проблемских задатака и реализацији реалних и вирталних експеримета у вези са темом ПЛАНЕТА ЗЕМЉА. Експерименти су омогућили ученицима да физичке законе, појаве и процесе, упознају кроз сопствено искуство.

Реализоване су следеће радионице:

1.МИ У СВЕМИРУ-теорије о настанку Земље; Да ли је Земља равна плоча/истине и заблуде; Јесмо ли сами у космосу? Реалност VS научна фантастика).

2.НАША ЗЕМЉА СЕ КРЕЋЕ. КАКО?- гравитација, ротација, Кеплерови закони, магнетно поље Земље.

3.ЉУДСКЕ АКТИВНОСТИ И ЗАГРЕВАЊЕ ПЛАНЕТЕ-ефекат стаклене баште (вируелни и реални експеримент).

4.ЗАТАМЊЕЊЕ ПЛАНЕТЕ И ПОСЛЕДИЦЕ-(експеримент и моделовање).

5.НАУКА КРОЗ ПРИЧЕ-приче инспирисане научним сазнањима о Земљи.

 

Ауторке и реализаторке пројекта су Ана Марковић и Биљана Живковић, професорке физике.