Центар за образовање Крагујевац посетио „Веселу изложбу“ предшколаца вртића „Бамби“ и „Лептирић“ (ПУ „Нада Наумовић“)27. децембра 2023. године, Центар је посетио завршну активност у оквиру пројекта сарадње (транзиције) вртића „Бамби“ и „Лептирић“ са основном школом „Светозар Марковић“. „Весела изложба“ је само један од назива ове изложбе, јер су деца у процесу исту назвали „Креативна“ и „Ходајућа“ (јер ће „ходати“ до школе у наредном периоду).

HomeЦентар за стручно усавршавање

Центар за образовање Крагујевац посетио „Веселу изложбу“ предшколаца вртића „Бамби“ и „Лептирић“ (ПУ „Нада Наумовић“)

27. децембра 2023. године, Центар је посетио завршну активност у оквиру пројекта сарадње (транзиције) вртића „Бамби“ и „Лептирић“ са основном школом „Светозар Марковић“. „Весела изложба“ је само један од назива ове изложбе, јер су деца у процесу исту назвали „Креативна“ и „Ходајућа“ (јер ће „ходати“ до школе у наредном периоду).

Транзиција деце из једног у други образовни систем игра кључну улогу у њиховом развоју и прилагођавању на нове изазове. Овај процес поддразумева прилагођавање друштвеном окружењу, кроз промену простора (вртића, школе), вршњака и околине, што подстиче развој вештина комуникације, адаптибилности, флексибилности и изградњи пријатељства. Поред наведеног, деца развијају емоционалнну интелигенцију кроз препознавање и управљање емоцијама током процеса транзиције. Такође, транзиција доприноси развоју самопуздања кроз суочавање са новим задацима и ситуацијама, те игра кључну улогу у обликовању разноликог скупа вештина, које ће деца носити са собом. Васпитачи, учитељи и наставници имају важну улогу у олакшавању транзиције пружањем подршке, разумевањем индивидуалних потреба сваког детета и стварањем подстицајног окружења. Њихова улога обухвата оснаживање деце, помагање у изградњи емоционалне стабилности и подстицање позитивног става према учењу и школи. Професионалци, као што су васпитачи, учитељи и наставници могу идентификовати евентуалне изазове са којима се деца суочавају током транзиције и прилагодити свој приступ, како би подржали њихов успешан прелазак унутар једног образовног система или из једног у други образовни систем, попут транзиције из предшколског у основношколски систем васпитања и образовања.

У наредном периоду Центар за образовање Крагујевац ће, у сарадњи са васпитачима и учитељима обрађивати тему транзиције кроз формирање заједнице професионалног учења на локалу.

Предшколске установе града Крагујевца увелико раде на унапређивању процеса транзиције, а у наставку је приказ примера добре праксе У „Нада Наумовић“ из Крагујевца.

Наиме, 27. децембра 2023. године, Центар је посетио завршну активност у оквиру пројекта сарадње (транзиције) вртића „Бамби“ и „Лептирић“ са основном школом „Светозар Марковић“. Током пројекта реализоване су активности под називом „Стварамо заједно“ у вртићу „Бамби“ и, том приликом, ученици првог разреда основне школе „Светозар Марковић“ су, заједно са предшколцима ова два вртића, као и са васпитачицама, учитељицом и педагогом ПУ „Нада Наумовић“, израђивали различите предмете од понуђених природних и рециклираних материјала. Поред креативно-едукативних, једна активност била је и „Спортски дан“, реализован у сали ОШ „Светозар Марковић“, где су ученици првог разреда и предшколци, захваљујући наставницима физичког васпитања, учествовали у различитим физичким активностима. На самом крају пројекта организована су „Отворена врата“ у школи за децу и родитеље/старатеље, који су уживали у програму који су припремили запослени и ученици школе „Светозар Марковић“. Циљ ове сарадње је ближе упознавање деце и родитеља са школом.

Продукти ове сарадње су приказани на „Веселој изложби“, коју су оргаизовали вртићи „Бамби“ и „Лептири“ (ПУ „Нада Наумовић“) и на којој су посетиоци могли да погледају све, фотографијом, забележне тренутке током трајања пројекта сарадње, као и остале продукте и исказе деце која су учествовала у пројекту. Све фотографије које су биле изложене су изабрали васпитачи зајендо са децом. Оно што је интересантно је и да су, током излагања, деца из других група желела да прикажу продукте својих другара и покажу шта су радили, име је ова изложба попримила још већи обим и више садржаја. „Весела изложба“ је само један од назива ове изложбе, јер су деца у процесу исту назвали „Креативна“ и „Ходајућа“ (јер ће „ходати“ до школе у наредном периоду).