Асистивна технологија – подршка образовању деце са сметњам у развоју

HomeЦентар за стручно усавршавање

Асистивна технологија – подршка образовању деце са сметњам у развоју

Акредитовани семинар под називом „Асистивна технологија – подршка образовању деце са сметњам у развоју“, реализован је 25. септембра 2021. године, за колектив ШОСО „Вукашин Марковић“ и Школе са домом за ученике оштећеног слуха из Крагујевца.

Акредитовани семинар под називом „Асистивна технологија – подршка образовању деце са сметњам у развоју“, реализован је 25. септембра 2021. године, за колектив ШОСО „Вукашин Марковић“ и Школе са домом за ученике оштећеног слуха из Крагујевца. Семинар је реализован у ШОСО „Вукашин Марковић“ у Крагујевцу.

Аутор семинара ја Мирјана Лазор, дипломирани школски педагог у ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика из Новог Сада.

Циљ семинара је да се оснаже наставници за инклузивно образовање, усвајањем теоријских и практичних знања из области асистивне технологије (АТ), алтернативне и потпомогнуте комуникације и примене принципа универзалног дизајна у школском окружељу. С обзиром на то да је семинар одржан за наставнике који раде са децом са потешкоћама у учењу, теме семинара су биле прилагођене већ постојећем знању и вештинама учесника.

Акредитација наведеног семинара  подржана је од стране је ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад.