Настава на даљину у основној школи – криза или изазов за развој и напредовање, онлајн радионица у оквиру манифестације „Зимски дани просветних радника“

HomeЦентар за стручно усавршавањеСаопштења

Настава на даљину у основној школи – криза или изазов за развој и напредовање, онлајн радионица у оквиру манифестације „Зимски дани просветних радника“

Како су запослени у основној школи „Станислав Сремчевић“ превазилизаили кризне ситуације и прихватили изазове наставе на даљину и комбиноване наставе, сазнали смо од стручног сарадника – психолога ове школе, Мирјане Милчић.

У суботу, 20. фебруара 2021. године, у оквиру манифестације „Зимски дани просветниих радника“, реализована је онлајн радионица на тему „Настава на даљину у основној школи – криза или изазов за развој и напредовање “. Учесници радионице су имали прилику да чују како настава на даљину функционише у пракси основне школе „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу, током једночасовног излагања стручног сарадника – психолога школе, Мирјане Милчић.

Током излагања чули смо на који начин су запослени у  ОШ „Станислав Сремчевић“ организовали и реализовали наставу, на који начин су извршили избор начина рада и платформе за учење на даљину, какав вид подршке је био неопходан наставницима и ученицима и на који начин су превазилажени кризни тренуци са којима су се запослени и ученици ове школе сусретали у претходном периоду.

Госпођа Милчић је нагласила неопходност пружања могућности учења и напредовања свим ученицима, што су запослени ове школе покушали да обезбеде усаглашавањем активности и пружањем подршке у виду обезбеђивања техничких услова ученицима, како би могли да прате и савладавају планиране садржаје. У том контексту, школа је обезбедила неколико таблета и дала на коришћење, док је осталима једном недељно припреман материјал који су родитељи преузимали и враћали наставницима на преглед и израду нових. Такође, истакнута је и важност пружања подршке наставном кадру, ученицима и родитељима од стране управе школе и стручне службе.

На послетку, али подједнако важно, треба истаћи и чињеницу да постоји велики број наставника који су се храбро ухватили у коштац са тековинама 21. века и који вешто користе савремене технологије у процесу подучавања ученика.