Радионица „Квиз знања“Квиз се састоји од 25 питања, сврстаних у категорије, по пет питања из енглеског језика, математике, биологије, географије, и микс питања из српског језика и физике.

HomeЦентар за рад са талентованом децом

Радионица „Квиз знања“

Квиз се састоји од 25 питања, сврстаних у категорије, по пет питања из енглеског језика, математике, биологије, географије, и микс питања из српског језика и физике.

Радионица „Квиз знања“ је реализована у недељу, 19. 08. 2023. године у Дечјем одмаралишту на Копаонику. Квиз се састоји од 25 питања, сврстаних у категорије, по пет питања из енглеског језика, математике, биологије, географије, и микс питања из српског језика и физике. За сваку од ових категорија, питања са темом Копаоник, одабрале су колеге ментори: за енглески језик Тамара Миловановић, за математику, Јасмина Мицић, за биологију, Марија Симовић, за географију, Мирјана Томашевић, за српски језик, Зорица Сорак и за физику Игор Танасијевић. Техничка обрада 25 питања и исто толико одговора одрађена је у алату Gynzy. Поене је сакупљало 8 тимова, према научним областима у оквиру којих су у овој школској години учествовали у раду Центра. Ученици који су се издвојили по познавању градива из свих области и победили у квизу су ученици из области математика. Друго место заузели су ученици који похађају биологију а треће место су делили ученици који похађају физику и српски језик.
Ученици су ангажовано учествовали, показали велико интересовање и познавање чињеница, а у неким питањима и научили нешто ново о Копаонику у оквиру конкретне научне области.