Реализација семинара „Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима“ у оквиру манифестације „Зимски дани просветних радника“

HomeЦентар за стручно усавршавањеСеминари

Реализација семинара „Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима“ у оквиру манифестације „Зимски дани просветних радника“

У организацији Центра за образовање Крагујевац у суботу, 27. фебруара 2021. године, у оквиру манифестације „Зимски дани просветних радника“ реализован је онлајн семинар „Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима“, каталошки број 13.

У организацији Центра за образовање Крагујевац у суботу, 27. фебруара 2021. године, у оквиру манифестације „Зимски дани просветних радника“ реализован је онлајн семинар „Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима“, каталошки број 13.

Циљ семинара је јачање васпитне улоге наставника за рад са ученицима и родитељима у превенцији дигиталног насиља над децом уз максимално коришћење предности интернета и минимизирање ризика и потенцијалне штете по развој личности детета и ученика.

Семинар траје један дан (8 сати) и реализован је за 30 учесника путем zoom платформе.

Реализатори семинара су: Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић, Миља Кривокућа и Звездана Мијоковић.