Зимски дани просветних радника УЖИВО

HomeСаопштења

Зимски дани просветних радника УЖИВО

Међународни (Еразмус+) пројекти у служби унапређивања квалитета рада образовних установа и умрежавања запослених у образовању – примери добре праксе, изазови, препреке и могућа решења


 

 

Програм Зимски дани просветних радника 2023.

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ СКУПА АГЕНДА

ОРГАНИЗАТОР СКУПА: ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КРАГУЈЕВАЦ
ОБЛИК СТРУЧНОГ СКУПА: трибина

НАЗИВ СКУПА:
Међународни (Еразмус+) пројекти у служби унапређивања квалитета рада образовних
устано
ва и умрежавања запослених у образовању примери добре праксе, изазови, препреке и могућа
решења

МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: Сала Скупштине града Крагујевца,
13. 01. 2022. године, 10 часова
ВРЕМЕ
ИЗЛАГАЊА
ТЕМЕ ВРСТА
АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАТОРИ
09.45
10.00 Регистрација учесника
10.00
10.10
(1
0 мин) Уводно обраћање са темом пленарно Невена Шћепановић
Нешић
, уводничар
10.10 11.25

(15 мин)
Пример 1: Каријерни искорак презентација Средња стручна школа,
Крагујевац

10.25 10.40

(15 мин)
Пример 2: Уметност размене знања презентација ТУШ «Тоза Драговић»,
Крагујевац

10.40 10.55

(15 мин)

Пример 3: Вртић под крошњама развој и
имплементација курикулума шумске
педагогије

презентација
ПУ «Врабац», Крагујевац
10.55 11.10

(15 мин)
Пример 4: Climate Heroes Let’s save the planet! презентација ОШ «Вук Стефановић
Караџић», Крагујевац

11.10
11.30 Пауза за кафу
11.30 11.45

(15 мин)
Пример 5: Учење без граница презентација ШОСО «Вукашин
Марковић», Крагујевац

11.45 12.00

(15 мин)
Пример 6: Bullies to buddies презентација ОШ «Трећи крагујевачки
батаљон», Крагујевац

12.00 12.15

(15 мин)

Пример 7: Израда апликације за примену
дневника компетенција у VET шкколама и код
социјалних патрнера

презентација
Средња стручна школа,
Крагујевац

12.15 12.30

(15 мин)
Пример 8: First Aid Worldwide и Старо злато презентација
Медицинска школа са
домом ученика «Сестре
Нинковић», Крагујевац

12.
30 12.50 Пауза за освежење
12.50 13.05

(15 мин)
Пример 9: Project.me презентација ОШ «Наталија Нана
Недељковић», Крагујевац

13.05 13. 20

(15 мин)

Пример 10: Академија дуалног образовања
презентација Средња стручна школа,
Крагујевац

13. 20 13.35

(15 мин)

Пример 11: Иновативне наставне методе и
стратегије у образовању
презентација Прва техничка школа
13. 35 13.50

(15 мин)
Пример 12: Еразмус акредитација презентација Средња стручна школа,
Крагујевац

13.50 14.05

(15 мин)

Пример 13: BASICEDU Развој модела за
јачање компетенција жена из
маргинализованих група кроз основно
образовање

презентација
Удружење «Оаза
сигурности», Крагујевац

14.05 14.30

Изазови, проблеми и потешкоће при
реализацији Еразмус+ пројеката и њихово
превазилажење примери и дискусија

Пленарно
Зорица Николић,
модератор
са излагачима
14. 30 15. 00
Обраћање представника Фондације Темпус /
дискусија
Пленарно /
15.00 15.15
Закључци, евалуација и затварање трибине Пленарно Зорица Николић,
модератор