14. манифестација „Зимски дани просветних радника“ се приводи крају

HomeЦентар за стручно усавршавање

14. манифестација „Зимски дани просветних радника“ се приводи крају

Овогодишња, четрнаеста по реду, манифестација „Зимски дани просветних радника“ одржана је у периоду од 21. до 28. фебруара, током које је реализовано 14 активности, са око 600 учесника из Крагујевца и региона Шумадије. 11 марта, 2022

У протекле две године, запослени у образовању улажу велике напоре како би омогућили неометано и континуирано васпитање и образовање деце и ученика, у новонасталој ситуацији, која их је приморала да досадашње моделе наставе и учења пренесу у виртуелне учионице. Потреба да се настава реализује у онлајн, комбинованом и хибридном систему указала је и на потребу запослених у васпитно – образовним и образовно – васпитним установама за унапређивањем знања и вештина неопходних за ефикасно и ефективно подучавање у новом окружењу.

Задатак запослених у организационој јединици Центар за стручно усавршавање, Центра за образовање Крагујевац, је праћење актуелности у образовном систему РС и шире и праћење потреба запослених у образовању, на основу чега се планирају и организују активности професионалног развоја и стручног усавршавања васпитача, наставника, стручних сарадника и директора предшколских установа и школа. Наш циљ и задатак је да будемо ресурс и подршка запосленима у образовању у њиховом професионалном развоју који је усмерен на унапређивање квалитета рада установа и школа и ефикасније учење ученика, те унапређивање њихових компетенција и система васпитања и образовања.

У складу са свим претходно наведеним, током четрнаесте манифестације Центра „Зимски дани просветних радника“, ове године са слоганом „Савремена настава и учење у онлајн хибридном систему“, покушали смо да се осврнемо на нека од питања која су се јављала у протеклом периоду, да се подсетимо досадашњег учинка, да сагледамо могућности, одгонетнемо недоумице, проширимо видике, унапредимо знања и вештине у појединим областима и да информишемо запослене у образовању о променама и новинама у образовном систему Републике Србије.

Зимски дани просветних радника су почели акредитованим онлајн стручним скупом – саветовањем под називом „Подстицање и креирање новог образовног окружења“, на коме смо имали прилику да чујемо представнике Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ) и Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ). Директор ЗВКОВ-а, др Бранислав Ранђеловић, присутнима је представио међународна образовна истраживања у образовном систему Републике Србије, при чему се осврнуо на значај међународних истраживања у којима учествује и наша земља, о резултатима истих, као и о томе како те резултате искористити у сврху унапређивања система образовања. Након излагања др Ранђеловића, учесницима се обратила и Сузана Деретић (ЗУОВ) представљајући измене у Правилнику о стручном усавршавању васпитача, наставника и стручних сарадника. На послетку смо имали прилику да чујемо и обраћање госпође Љиљане Марлот из сектора за предшколско и основно образовање и васпитање (МПНТР), која је приближила учесницима измене које се тичу предшколског образовања, говорећи  и о новим основама програма „Године узлета“.

Манифестација се даље наставила реализацијом низа онлајн радионица и акредитованих програма (семинара и стручних скупова), чије су теме и области одговориле на актуелна питања и недoумице. Тако је 22. фебруара реализована радионица под називом „Самовредновање наставничких компетенција у функцији унапређивања наставе и учења“, у реализацији просветног саветника Школске управе Крагујевац, господина Зорана М. Сретеновића. Радионица је реализована са циљем информисања и унапређивања знања учесника о процесу самовредновања и коришћења резултата самовредновања у циљу подизања нивоа квалитета рада установе/школе. Господин Сретеновић је запосленима дао конкретна упутства за систем самовредновања и одговарао на питања и недоумице учесника. О квалитету и теми ове радионице говоре и евалуације учесника, које указују на неопходност и потребу за усавршавањем компетенција на пољу самовредновања сопственог рада и рада установа/школа.

Истог дана, реализован је и тродневни, акредитовани онлајн семинар под називом „Дигитална наставна средства – корак ка савременој активној настави“ (каталошки број 427). Општи циљ семинара је развијање дигиталних компетенција за подучавање – израда дигиталних наставних средстава, попут дигиталних асоцијација, укрштеница, квизова и друго. Један од специфичних циљева је и уочавање важности и могућности примене дигиталних наставних средстава у подизању мотивације за учење, што је велики изазов протеклих година, а нарочито у последње две. Акредитацију овог семинара, институционално, је подржао Центар за стручно усавршавање Шабац. Семинар је организован у складу са проценом потреба запослених у образовању за стручним усавршавањем, које Центар редовно спроводи.

Онлајн презентација „Подршка учењу и у условима пандемије“, реализована је 23. фебруара. Ову тему нам је представио руководилац Школске управе Крагујевац, господин Горан Јоксимовић, са циљем рефлексије у погледу подршке коју Школска управа Крагујевац континуирано пружа предшколским установама и школама и њиховим запосленима. Током презентације имали смо прилику да ову тему сагледамо из више углова: из теоријског, законодавног и практичног. Презентација нас је подстакла на размишљање и о сопственим ставовима када је у питању подршка на свим нивоима, а нарочито када је у питању подршка Школске управе и како наши ставови и квалитет рада утичу на прихватање, односно не прихватање сугестија просветних саветника. Посебан осврт био је и на саветодавни рад просветних саветника у специфичним условима онлајн наставе.

Акредитовани онлајн стручни скуп – трибина под називом „Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у васпитно – образовним и образовно – васпитним установама“, реализована је 24. фебруара. Ова трибина је део дисеминационих активности у оквиру Еразмус + пројекта мобилности који реализују стручни сарадници у Центру. Од октобра месеца, трибина је  реализована шест пута за запослене у предшколским установама и школама широм Србије, са циљем ширења идеје о креирању професионалних заједница учења. Овакве заједнице доприносе унапређивању вештина комуникације и сарадње у радном окружењу, заједништво и креирање климе погоне за учење како запослених, тако и деце и ученика унутар предшколских установа и школа. Посећеност трибини и коментари учесника указују на то да и запослени у образовању теже да, заједно са нама, прате актуелности, иновације и трендове и у области професионалног развоја и стручног усавршавања са жељом да оно што сматрају ефикасним и занимљивим имплементирају у наш образовни контекст и у складу са потребама образовања Републике Србије.

Ове године, 25. фебруара, Центар је организовао и акредитовани семинар за запослене у предшколским установама и школама који раде на пословима рачуновођа и секретара. У питању је семинар под називом „Електронске фактуре и систем за управљање фактурама (е-SUF)“, у реализацији Хајрије Кубуровић, Весне Савковић и Дејана Чукаловића. Акредитација семинара подржана је од стране Семинари Србије. Запослени у Центру ће настојати да, у предстојећем периоду, проценом потреба обухвате и запослене у администрацији школе, како бисмо били у могућности да организујемо семинаре и на друге релевантне теме за ову циљну групу.

Поред семинара, 25. фебруара је реализована и презентација „Формативно оцењивање и процењивање“, коју је представила је саветница Школске управе Крагујевац, госпођа Драгана Оцокољић. Формативно оцењивање је једна од тема која изазива највише недоумица код наставника и због тога је нашла своје место у програму овогодишње  манифестације Центра. Доказ за ову нашу тврдњу је чињеница да је ово била једна од најпосећенијих активности у оквиру манифестације, са преко 100 учесника. Драгана Оцокољић је, након излагања у коме се осврнула и на теоријски али и на практични аспекат формативног оцењивања и процењивања, давала одговоре на постављена питања. Резултати евалуација ове радионице још једном потврђују важност ове теме и потребу да се о њој и надаље разговара.

У суботу, 26. фебруара, реализоване су две активности, према програму манифестације. Акредитовани, једнодневни, семинар под називом „Могућност примене пројектне наставе у дигитално доба“ (каталошки број 492), реализован је путем ZOOM платформе, за запослене у основним и средњим школама. Тему семинара ускладили смо са темом овогодишње манифестације, према резултатима процене потреба и резултатима бројних истраживања која су спроведена у нашој земљи, а која указују на потребу за унапређивањем дигиталних вештина запослених у васпитно – образовним и образовно – васпитним установама. Циљ семинара је осавремењивање процеса наставе и учење кроз унапређивање дигиталних компетенција наставника у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања путем оспособљавања за коришћење и самостално креирање електронских наставних ресурса. Семинар су реализовале Марсела Ескенази Милутиновић, Гордана Петровић и Марина Панић, а акредитацију је институционално подржао Омладински истраживачки центар „Гимназијалац“ из Краљева.

Поред акредитованог семинара, истог дана, реализована је и онлајн радионица под називом „Пројектна настава“, у реализацији професорке разредне наставе ОШ „Мома Станојловић“, Зорице Поповић. Ова двочасовна презентација била је усмерена на предности које нуди пројектна настава, као и на сам начин планирања и реализације пројектне наставе. Теорија, али и пракса су показале да је овакав вид настaве ученицима веома занимљив, а што је још важније, подстиче ученике да уче, усавршава њихове вештине саморегулисаног учења, самопроцене знања и вршњачку сарадњу. У овом процесу добробити нису усмерене само на ученике, већ и на запослене.

У недељу, 27. фебруара реализоване су две активности, презентације директорке ОШ „19. октобар“ из Маршића, Снежане Рајевац, директорке Дома ученика средњих школа „Артем“, Љубице Башић и директора Средње стручне школе у Крагујевцу, Синише Којића које су била усмерене на приказ организације рада ових установа у време пандемије, односно у протекле две године. Током презентације имали смо прилику да сагледамо изазове и начин на који су ти изазови премошћивани, из три перспективе. Такође, могли смо чути и предлоге како да од „проблема“ направимо „прилику“ за унапређивање рада школа, како да тражимо и реализујемо пројекте, али и колико је у оваквим тренуцима важна добра сарадња и спремност запослених унутар школе да удруже ресурсе како би остварили жељене циљеве.

Након презентације директора, реализована је и радионица са темом „Информационе технологије у настави“, у реализацији Нине Дошлов, мастер филолога и наставника романске групе језика, која има дугогодишње искуство у реализацији онлајн настaве и рада у такозваном „paperless“ образовном систему. Учесници радионице имали су прилику да се кратко осврну на саму терминологију и направе разлику између информационо-комуникационих технологија, дигиталних технологија и дигиталних и ИКТ алата. Оно што сваку радионицу чини добром је и размена примера добре праксе, што је био случај и током ове радионице, током које је реализаторка са учесницима разматрала могућности и доступност ИКТ алата који се могу користити за подучавање и учење, али и за проверу знања ученика. С обзиром на то да је ова тема увек актуелна и да су запослени у образовању вољни да сазнају и науче да користе нове алате, како би онлајн, али и непосредну наставу учинили занимљивијом, интерактивнијом и тиме мотивисали ученике за учење, реализацију ове радионице можемо посматрати као увертиру у предстојеће активности Центра. 

Истог дана реализован је и једнодневни акредитовани семинар „Наставник – креатор свог онлајн окружења“ (каталошки број 638). Циљ семинара је „развој дигиталних компетенција наставника за примену нових технологија и сервиса на интернету у процесу доживотног учења и усавршавања и подизања квалитета наставе“. Теме које су обрађене током семинара биле су онлајн алати за комуникацију, умрежавање и сарадњу, као и алати за евалуацију, планирање и евиденцију. Ово су све алати које запослени могу користити готово свакодневно, а који не само да пружају могућност динамичнијег рада, већ могу и да олакшају одређене процесе наставе, учења и провере знања. Акредитацију овог семинара подржао је Омладински истраживачки центар „Гимназијалац“ из Краљева.

Још једна у низу онлајн презентација, организована је и за запослене у предшколским установама, 28. фебруара 2022. године. Тему „Функције простора – изазови у пракси“, представиле су Анита Ерић, стручни сарадник – педагог у ПУ „Нада Наумовић“ и Ивана Јокић, стручни сарадник – психолог у ПУ „Нада Наумовић“. Тема презентације подстакнута је последњим изменама у систему предшколског васпитања и образовања, која се, између осталог, огледа и у новим основама програма „Године узлета“. Ове промене промовишу заједничко стваралаштво и учествовање у изградњи стимулативне средине за учење и развој деце. Новине се, између осталог, односе на сагледавање вртића као места заједничког живљења и простора реалног васпитно – образовног програма који се гради кроз заједничко учешће свих учесника, обликује културом вртића, породице и локалне заједнице. Сада је један од главних апострофа стварање простора који је инспиративан и „провокативан“ за дете, који детету омогућава да слободно истражује, да се игра, промишља, испробава и упознаје свет око себе и сарађује са другима (делови преузети са сајта УНИЦЕФ-а и из Основа програма). Реализаторке су присутним учесницима, којих је било преко 70, пренеле искуства васпитача, када је имплементација Основа програма „Године узлета“ у питању. Примерима су демонстрирале са којим су се изазовима сусретали не само васпитачи, већ цела установа као заједница, када је креирање новог простора у питању, какву функцију има простор и окружење у коме деца бораве, како се гради простор, о изградњи односа унутар вртића и друго.

Последња у низу активности, у оквиру манифестације, реализована је 10. марта 2022. године. У питању је предавање под називом „Подучавање ДАРовитих ученика: изазов или дар?“, чији су аутори и реализатори др Вера Дивац и др Марина Костић, са Института за хемију, ПМФ-а Крагујевац. Предавање је обухватило теоријске и практичне принципе рада са даровитим ученицима и изазове са којима се сусрећу ученици, наставници, па и родитељи: о односу интелигенције и стваралаштва, одговорности наставника, митовима и предрасудама о даровитости, потешкоћама које ометају и отежавају рад са даровитим ученицима, стратегијама рада са даровитим ученицима и другим аспектима ове тематике. Подаци којима Центар располаже, када су у питању потребе запослених у образовању, указују на постојање жеље и мотивације запослених да усавршавају вештине рада са даровитом и талентованом децом/ ученицима. Из овога је и проистекла идеја о организацији и реализацији активности на ову тему. Центар ће настојати да се овом темом бави и надаље, како кроз активности ОЈ ЦСУ, тако и кроз активности ОЈ Центар за рад са талентованом децом.

Као установа која се, између осталог и у највећем делу, бави професионалним развојем и стручним усавршавањем запослених у образовању, настојимо да пратимо новине у области професионланог развоја и потреба запослених за стручним усавршавањем. Истражујући и пратећи глобалне промене које доносе нове захтеве и за наш образовни систем планирамо и организујемо активности у Центру.

Истраживање, које је Центар спровео у претходном периоду, указује нам на потребу за унапређивањем ИКТ вештина и рада у онлајн окружењу (35% испитаника). Овај податак није био изненађујући с обзиром на то да је све више алата, апликација и платформи доступних за коришћење у процесу онлајн учења и подучавања. Ипак, ИКТ вештине су само део велике слагалице. Да би систем образовања и васпитања био у потпуности функционалан, васпитачи и наставници морају користити знања и вештине и из других области рада. Даљом анализом резултата процене потреба и других релеватних података, увидели смо и потребу запослених у следећим областима: планирање и реализација наставе оријентисане на исходе, учење ученика, сарадња (са колегама, родитељима  и ученицима), инклузивно образовање (нарочито у онлајн окружењу и рад са даровитим ученицима – ИОП3), самовредновање, докимологија, мотивација ученика и вршњачко насиље.

Програм овогодишње манифестације био је усмерен на пружање одговора на нека од питања и недоумице и на јачање знања и вештина запослених у васпитно – образовним и образовно – васпитним установама. Циљ нам је био и да учесници активности размењују идеје, праксу, дискутују и промишљају о сопственом деловању и напредовању.

Овогодишњу манифестацију, кроз низ активности, пропратило је готово 600 учесника из Крагујевца и региона Шумадије .

Овом приликом се захваљујемо свим учесницима и излагачима овогодишњих активности наше, већ традицонлане, манифестације „Зимски дани просветних радника“.