Реализација семинара у још две крагујевачке школе

HomeЦентар за стручно усавршавањеСеминари

Реализација семинара у још две крагујевачке школе

У суботу, 17. октобра 2020. године, у просторијама ОШ „Јован Поповић“, у Крагујевцу, реализован је семинар, под називом „Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу“, који се у Каталогу програма сталног стручног усавршавања за 2018-2021. годину, налази под бројем 585 и каталошки број 489 у ОШ „Светозар Марковић“.

У суботу, 17. октобра, реализована још два семинара у крагујевачким школама

У суботу, 17. октобра 2020. године, у просторијама ОШ „Јован Поповић“, у Крагујевцу, реализован је семинар, под називом „Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу“, који се у Каталогу програма сталног стручног усавршавања за 2018-2021. годину, налази под бројем 585.

Семинар је реализован за наставни кадар ове школе, а неки од циљева су: планирање, организација и примена различитих облика рада, стратегија и стилова самосталног учења полазећи од индивидуалних карактеристика ученика.Упознавање са теоријским основама учења и памћења. Преузимање одговорности за сопствено учење и упознавање са карактеристикама учења сопственим темпом. Упознавање са карактеристикама и предностима кооперативног учења. Развијање компетенција за примену битних метода за самоорганизовано учење.

Реализатори овог семинара су били Јовица Јевтић и Живорад Младеновић.

Истог дана, у просторијама ОШ „Светозар Марковић“, реализован је семинар за наставно особље ове школе.

У питању је семинар, под називом „Мој час – учење за трећи миленијум“, каталошки број 489, а реализатори су били Марина Павловић и Наташа Турунташ, из Чачка.

Неки од циљева овог семинара су: сагледавање предности индивидуализације за успешност подучавања; Унапређивање знања наставника о општим компетенцијама ученика и како их развијати; Оснаживање наставника за планирање, праћење и вредновање наставног часа у складу са стандардима квалитета наставе и учења; Упознавање са карактеристикама ученика од значаја за индивидуализацију наставе; Стицање знања о психолошким принципима учења и мотивационим профилима ученика и њихово повезивање са индивидуализацијом подучавања; Развијање вештина наставника за креирање сопствене стратегије подучавања у конкретном одељењу; Развијање свести о значају повратне информације и препоруке ученику за даље учење и стицање вештина да се исте дефинишу.